Ošetrovateľský obzor 1-2/2012 - obsah

Pôvodné práce

Eva MUSILOVÁ, Helena ZAUJECOVÁ, Eva  HUSAROVIČOVÁ:  Vplyv životného štýlu na zdravie         3
Mária KOPÁČIKOVÁ, Lada CETLOVÁ:  Psychické, sociálne a etické problémy súvisiace s ošetrovaním ženy
s nádorovým ochorením rodidiel         7
Mária ŠUPÍNOVÁ, Mária MRAČKOVÁ: Možnosti stravovania detí s chronickými poruchami výživy v školských jedálňach         12

 

Prehľady

Csilla  BUČEKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ:  Reproduk?né zdravie muža         14
Anna BENČEKOVÁ:  Rizikové faktory a prevencia cievnych mozgových príhod          19
Eva HUSAROVIČOVÁ, Valéria MACHOVÁ – HUSAROVIČOVÁ, Eva MUSILOVÁ:  Akútny lymfedém         22
Anna HERIANOVÁ:  Kvalita v primárnej zdravotnej starostlivosti         24
Lada NOVÁKOVÁ, Vlasta DVOŘÁKOVÁ:  Komunikace s pacientem – cizincem v Nemocnici Havlíčk?v Brod (NHB)         26
Andrea ČERŇANOVÁ:  Sociálne intervencie v psychiatrii         32

Informácie

Robert VLČEK, Petra GOGOLÁKOVÁ: Listina         37
Robert VLČEK: Ohliadka         40


Loading...