Ošetrovateľský obzor 4/2013 - obsah

PÔVODNÉ PRÁCE

Alex DERIGOVÁ, Adriana REPKOVÁ: Kvalita života žien s inkontinenciou moču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Ivana DUKOVÁ: Ošetřování hospitalizovaných židovských klientù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ, Jana BEDNÁRIKOVÁ: Edukácia rodičov detí v procese rádiofrekvenčnej katétrovej ablácie sestrami   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

PREHĽADY

Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Paliatívna starostlivosť o pacientov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

Terézia HUDÁKOVÁ: Vybrané metódy merania kvality života u pacientov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

Eva PROCHÁZKOVÁ: Nové trendy v nefarmakologické terapii a péči o osobu postižnou demencí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85


Loading...