Ošetrovateľský obzor 3/2021 - obsah časopisu

Oše Obzor 3/2021Personálie
Adriana Repková: Spomíname na Emöke Takácsovú        

Pôvodné práce
Zuzana Slezáková, Hana Padyšáková, Barbora Plichtová: Uplatňovanie kompetencií sestier v ošetrovateľskej praxi       
Jana Debnárová, Ľubica Libová, Monika Michňová: Kvalita života pacientov po operácii hernie disku v lumbálnej oblasti chrbtice       
Anna KUDELOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Riziko recidívy u pacientov s komplikáciami hypertenzie a kardiovaskulárne riziko u príbuzných  

    

Prehľady
Jana ROTTKOVÁ: Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok pri starostlivosti o pacientov s ochorením COVID 19       
Jaroslava MALČEK: Rozvoj empatie fyzioterapeutov prostredníctvom výtvarných prvkov arteterapie    


Content

Original articles
Zuzana Slezáková, Hana Padyšáková, Barbora Plichtová: Application of nurses‘ competencies in nursing practice       
Jana Debnárová, Ľubica Libová, Monika Michňová: Quality of Life of Patients after Disk Hernia Surgery in the Lumbar Spine        
Anna KUDELOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Risk of recurrency in patients with complications of hypertension and the cardiovascular risk of their relatives       

Reviews / Orerviews
Jana ROTTKOVÁ: Use of personal protective equipment in the care of patients with COVID 19       
Jaroslava MALČEK: Development of physiotherapeut empathy through art therapy art articles