Ošetrovateľský obzor 4/2013 - obsah

PÔVODNÉ PRÁCE

Alex DERIGOVÁ, Adriana REPKOVÁ: Kvalita života žien s inkontinenciou moču

Ivana DUKOVÁ: Ošetřování hospitalizovaných židovských klientù

Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ, Jana BEDNÁRIKOVÁ: Edukácia rodičov detí v procese rádiofrekvenčnej katétrovej ablácie sestrami  

PREHĽADY

Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Paliatívna starostlivosť o pacientov

Terézia HUDÁKOVÁ: Vybrané metódy merania kvality života u pacientov

Eva PROCHÁZKOVÁ: Nové trendy v nefarmakologické terapii a péči o osobu postižnou demencí 


Loading...