Ošetrovateľský obzor 1-2/2019Personálie
Spomíname – Mária Magdaléna Kurillová        


Pôvodné  práce
Zuzana Rybárová, Petrana Martinková: Prevencia nozokomiálnych nákaz na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny        
Gabriel Bálint: Vybrané psychosociálne determinanty ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom        
Hana Padyšáková, Ivana Záhoráková: Posudzovacie škály v pediatrickom ošetrovateľstve  

      
Martina KUBICOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Kariérne preferencie študentov ošetrovateľstva        


Prehľady
Katarína Gazdíková: Zdravotnícki pracovníci v ohrození syndrómu vyhorenia        
Anna HERIANOVÁ: Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v systéme zdravotnej starostlivostiČasopis Ošetrovateľský obzor1-2/2019 na čítanie

 

Loading...